ORGANIZACIJA ŠKOLE NOGOMETA NK JADRAN POREČ

Zbog velikog broja polaznika, lakše organizacije svih aktivnosti i rješavanja tekuće problematike Škola nogometa NK Jadran Poreč podijeljena je u dva dijela, na mlađe (od početnika do predtakmičara) i starije kategorije (od mlađih pionira do juniora).

U Školi nogometa djeluje 13 momčadi sa kojima aktivno i svakodnevno radi 11 glavnih trenera, 6 pomoćnih trenera i trener vratara. Svi treneri su licencirani sa UEFA A, UEFA B, UEFA C  licencama ili su u procesu edukacije pri nogometnoj Akademiji HNS-a.

TRENERI ŠKOLE NOGOMETA NK JADRAN POREČ 

Marko Kepčija

Voditelj Škole nogometa

(kategorije U13-U19)

Licenca: UEFA A

Kategorija: Juniori U19

Kontakt: skolanogometa@nkjadran.hr

Denis Tikas

Voditelj Škole nogometa

(kategorije U7-U11)

Licenca: UEFA B

Kategorija: Predtakmičari U11 A

Kontakt: skolanogometa@nkjadran.hr

Aleksandar Nerlović

Tajnik

Kontakt: info@nkjadran.hr

Paolo Jurčić

Licenca: UEFA A

Kategorija: Kadeti U17

Elvis Kastrati

Licenca: UEFA B (EDUKACIJA UEFA A)

Kategorija: Stariji pioniri U15 A – Predtakmičari U11 B

Leonardo Žulić

Kategorija: Stariji pioniri  U15 B

Vjekoslav Dorčić

Licenca: UEFA A

Kategorija: Stariji pioniri U15 C

Zoran Čizmić

Licenca: UEFA A

Kategorija: Mlađi pioniri U13 A

Ivan Kukučka

Licenca: UEFA PRO

Kategorija: Mlađi pioniri U13B

Robert Jugovac

Licenca: Nacionalna A

Kategorija: Predtakmičari U11 C

Jure Bonaca

Licenca: Edukacija UEFA C

Kategorija: Početnici U9 A

Sandi Fonović

Licenca:

Kategorija: Početnici U9 B

Emanuel Šegon

Edukacija: UEFA C

Trener asistent

Ivan Filipović

Trener asistent

Pavle Đurić

Trener asistent

Ivan Babić

Trener asistent

Fabian Babić

Trener asistent

Donato Bernobić

Trener asistent

Lovro Skaramuca

Licenca: UEFA A

Trener vratara